Prisændringer efter Corona


Resultatkurve

 

Hvorfor har der været prisændringer på grund af COVID-19?

Der har været markante prisstigninger på mange varer, på grund af COVID-19.
Der har bl.a. været store stigninger på visse råmaterialer, på grund af stor eftersprøgsel og produktionen på mange virksomheder blev omstillet til bl.a. værnemidler, hvilket gjorde, at lagrene på bl.a. vore produkter skrumpede og priserne steg.
Hos Towel4You har vi gjort alt hvad der var muligt for os, for at minimere de stigende omkostninger, men vi kan ikke selv dække alle de stigende udgifter og har derfor været nødt til at lave prisændringer ud over det normale.
Vi forklarer herunder de væsentligste faktorer, der har resulteret i prisændringerne.

Stor efterspørgsel hos Towel4You 
 
Stor efterspørgsel

Der har på det globale marked været stor efterspørgsel på produkter der er aseptiske på grund af strengere hygiejne regler, ligesom råmaterialerne til vore håndklæder også kunne bruges i anden produktion inden for værnemidler.

Der opbygges stadig store lagre af værnemidler i mange lande, for at forberede sig på en evt. ny pandemi, hvilket er med til at holde presset på efterspørgslen i vejret.

Begrænset udbud

 
Begrænset udbud

Mange af de virksomheder der normalt producerede vore produkter, blev omstillet til at producere værnemidler, hvilket gjorde, at udbuddet faldt, samtidig med stigende global efterspørgsel.

Der er stadig virksomheder der har mere end svært ved at skaffe råmaterialer, samtidig med at producenterne kun langsomt vender tilbage til produktionen af de oprindelige varer, som en gangs håndklæder og lagner.

Omkostninger

 

Andre omkostninger

De virksomheder der producerer vore produkter, er blevet pålagt ekstra udgifter til indkøb af flere værnemidler som ansigtsmasker og visirer.
Virksomhederne er også blevet pålagt ekstra grundig rengøring og desinficering, og hyppige test af medarbejderne.
Store stigninger i elektricitet brændstofudgifter og brændstofudgifter har også gjort produktionen og transporten dyrere.
Der har været og er stor mangel på containere, da mange er strandet i bl.a. USA og flere havne i Kina har været lukket på grund af COVID-19 og det efterslæb kommer til at tage lang tid at indhente.
Dette har sendt transportpriserne helt i vejret.
Transportpriserne for en container er mange steder steget med ca. 1.000% 

Møde

 
Resultat

Resultatet af alle faktorer er, at priserne er steget meget mere end normalt.
Towel4You har omlagt en del af produktionen og lager, og har skåret ind til benet, hvor det har kunnet lade sig gøre.
Vi har, udover disse tiltag, også selv taget en del af udgifterne på os, men er nødt til at hæve priserne.
Vi har gjort alt hvad der er muligt for at holde prisændringerne nede, for at vore gode kunder ikke skal mærke det mere end højest nødvendigt.
Prisstigningerne har på transport, produktion oa., for os været på ca. 100%, men vi har slet ikke været i nærheden af en sådan prisændring i forhold til vore kunder.