Miljøvenlig

Miljøbevidst med Towel4You  
Vær miljøbevidst med Towel4You
Herunder forklarer vi hvorfor du er mere miljøbevidst, når du bruger Towel4You's produkter, frem for f.eks. bomuld, papir eller stof lavet af træfibre.

Træerne, eller skal vi sige bambussen, vokser ikke ind i himlen og det kræver selvfølgelig også energi, at fremstille stof af bambus.

Der findes desværre ikke rigtigt noget der er 100% bæredygtigt, da selv strøm fra f.eks. vindmøller har udledt CO2 ved produktionen af vindmøllen, men der er mange grønne fordele ved Towel4You's produkter, i forhold til andre produkter.

Vi forklarer processen fra start til slut, uden at det bliver alt for langhåret.

Dyrkning af bambus
Bambus er en meget hurtigt voksende græs art med stor styrke. Nogle bambus arter kan blive 25 meter høje, men det handler ikke kun om størrelse. Hvor meget CO2 en plante kan optage, afhænger i stor grad af hvor hurtigt den vokser, og her vinder bambus stort, hvor nogle bambus arter vokser mere end en meter i døgnet. Undersøgelser viser, at bambus lagrer det samme eller mere kulstof, end de største træer.
Bambus spiller en stor rolle, når der tales om at reducere presset på fældning af skove. Den bambus der bliver brugt i vore produkter kommer fra Kina, der i 1998, nationalt forbød fældning af bestemte skovarealer og i stedet i stort omfang bruger bambus.
Bambus kan gro på meget mager jord og kræver ingen kunstgødning og den er også resistent over for skadedyr, så der behøves ingen eller meget lidt sprøjtemidler. Derfor belaster bambus ikke grundvandet i nær så høj grad som bomuld, der kræver store mængder sprøjtemidler.

Fældning og transport
Bambus er en meget let plante og kræver derfor ikke store maskiner ved fældning og transport, hvilket belaster miljøet mindre end ved fældning og transport af træ, hvis fibre også bruges til stof produktion.
Bambus sætter selv nye skud efter fældning, så der ikke skal bruges energi ved genplantning og rodnettet forhindrer at jorden korroderer.

Forarbejdning til stof
Fabrikken der producerer vore produkter gør det på en grønnere måde end vævede stoffer, som bruges til f.eks. tøj og alm. håndklæder og lagner. Stoffet er det, der bliver kaldt nonwoven, hvilket gør at maskinerne kan forarbejde det hurtigere end vævet stof og derfor arbejder meget effektivt. 

Transport
Vore stof produkter fylder og vejer meget lidt i forhold til f.eks. bomulds produkter, hvilket gør at der kan transporteres væsentligt mere med mindre forurening til følge. Towel4You har også selve produktionen rimelig tæt på, hvilket også mindsker transporten.

Er jeg ikke mere miljøbevidst når jeg genbruger bomuldshåndklæder?
Nej - Fremstillingen af bomuldshåndklæder er meget skadeligt for miljøet.
Under bomuldsproduktionen bruges store mængder pesticider (gift) og kunstgødning, der forurener luft og grundvand, ligesom selve fremstillingen af pesticider og gødning også forurener.
Der bruges også store arealer af landjord, der kunne bruges til mindre forurenende fødevareproduktion.
Under fremstillingen af bomuldshåndklæderne bruges der enorme mængder vand, der ofte er en mangelvare i de lande produktionen foregår.
Produktionen foregår på store fabrikker der bruger store mængder strøm, der i de lande produktionen foregår, fremstilles af fossile brændstoffer, der udleder store mængder CO2 der bidrager til den globale opvarmning. Store mængder giftige kemikalier bruges også i fremstillingen af bomuldshåndklæder til skade for miljø og mennesker, og transporten fra Kina, Indien og Bangladesh forurener lige så meget som al anden transport.

Men jeg genbruger bomuldshåndklæderne, så det er da godt for miljøet!
Nej - Hver gang du har brugt håndklædet skal det, med de nye regler, vaskes ved 90 grader, hvilket bruger meget strøm. Selvom en del strøm er fra vindmøller, har produktionen af vindmøllerne udledt så meget CO2, at det tager år før de er CO2 neutrale og her er bortskaffelsen af udtjente vindmøller ikke engang medregnet. Der bruges også rent drikkevand til vask af håndklæderne, der blandes op med vaskepulver, som sendes ud i vort kloaksystem til et rensningsanlæg, der bruger strøm til at rense vandet. Produktionen af vaskemaskinen har også krævet energi ved udvinding af metaller oa. samt fremstilling på fabrik og transport til salgssted. Bruger du også tørretumbler, forurener du endnu mere hver gang du vasker dine bomuldshåndklæder.
Bomuldshåndklæderne skal også udskiftes og destrueres for en stor dels vedkommende ved forbrænding der også forurener.

Som du kan se, forurener du meget hver gang du køber et bomuldshåndklæde og endnu mere når du vasker og tørrer det.